Målrettede samfunnsoppdrag i Norge

NIFU-rapport 2022:7.

Forfattere: Håkon Endresen Normann; Lisa Scordato; Espen Solberg; Taran Thune; Per Koch.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med å revidere langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

detaljer

Tittel Målrettede samfunnsoppdrag i Norge
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Endresen Normann
ForfatterLisa Scordato
ForfatterEspen Solberg
Taran Mari Thune
ForfatterPer M. Koch
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0551-1
issn1892-2597