Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse til deltakere på rektorutdanningen

NIFU-rapport 2022:6.

Forfattere: Cay Gjerustad; Ann Cecilie Bergene; Karl Solbue Vika.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2021, en spørreundersøkelse rettet mot deltakere på rektorutdanningen. Hensikten er å undersøke deres opplevelse av utdanningen de har tatt.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse til deltakere på rektorutdanningen
KategoriRAPPORT
Cay Gjerustad
Ann Cecilie Bergene
Karl Solbue Vika
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0550-4
issn1892-2597