Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1

NIFU-rapport 2022:8. 

Forfattere: Nina Aakernes; Silje Andresen; Ann Cecilie Bergene; Jorunn Dahlback; Håkon Høst; Hedvig Skonhoft Johannesen; Asgeir Skålholt; Anna Hagen Tønder og Inger Vagle.

Dette er første delrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag som NIFU, Fafo og OsloMet utfører i samarbeid. Oppdragsgiver for evaluereringen er Utdanningsdirektoratet. Evalueringen er organisert i form av ulike tematiske arbeidspakker. I denne delrapporten presenteres data, analyser og foreløpige resultater etter det første halvannet år av fagfornyelsen på yrkesfag.

detaljer

Tittel Evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, delrapport 1: Bakgrunn, prosess og implementering på vg1
KategoriRAPPORT
ForfatterNina Aakernes
ForfatterSilje Andresen
ForfatterAnn Cecilie Bergene
ForfatterJorunn Dahlback
ForfatterHåkon Høst
ForfatterHedvig Skonhoft Johannesen
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterAnna Hagen Tønder
ForfatterInger Vagle
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0552-8
issn1892-2597