Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese

NIFU Innsikt 2022:3.

Forfattere: Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Jorunn Dahlback og Anna Hagen Tønder.

Denne utgaven av NIFU Innsikt bygger på første underveisrapport fra evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag. Den omhandler bakgrunnen og prosessen bak læreplan- og strukturendringene i fagfornyelsen yrkesfag. I tillegg gis et første kvalitativt innblikk i læreres og elevers erfaringer med fagfornyelsen på vg1.

detaljer

Tittel Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag, første syntese
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligAsgeir Skålholt
Faglig ansvarligHåkon Høst
Faglig ansvarligJorunn Dahlback
Faglig ansvarligAnna Hagen Tønder
publikasjonsår2022