Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning

NIFU-rapport 2022:9.

Forfattere: Lene Korseberg; Jannecke Wiers-Jenssen; Thea Eide; Mona Nedberg Østby; Helge Holtermann.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Den beskriver resultatene fra en undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning.

detaljer

Tittel Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning
KategoriRAPPORT
Lene Kirstine Korseberg
Jannecke Wiers-Jenssen
Thea Eide
Mona Nedberg Østby
Helge Holtermann
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0553-5
issn1892-2597