Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning

NIFU-rapport 2022:9.

Forfattere: Lene Korseberg; Jannecke Wiers-Jenssen; Thea Eide; Mona Nedberg Østby; Helge Holtermann.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Den beskriver resultatene fra en undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning.

detaljer

Tittel Godkjenning til gavn? Undersøkelse av NOKUTs generelle godkjenningsordning for utenlandsk høyere utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterLene Kirstine Korseberg
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterThea Eide
ForfatterMona Nedberg Østby
ForfatterHelge Holtermann
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0553-5
issn1892-2597