Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene: Status og endringer over tid ved fem grunnskolelærerutdanninger i Norge (2019–2021)

NIFU Arbeidsnotat 2022:2.

Forfattere: Cathrine Pedersen; Karl Solbue Vika.

Grunnskolelærerutdanningene ved fem universiteter og høyskoler fikk i 2017 prosjektmidler fra Kunnskapsdepartementet for å styrke lærerutdanningenes arbeid med profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Prosjektene startet i 2018 og ble avsluttet i 2021. De fem lærestedene er Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Østfold, og Høgskolen i Volda. På oppdrag fra disse institusjonene har NIFU gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse rettet mot faglig ansatte ved grunnskolelærerutdanningene for å kartlegge bruk av digitale ressurser, kompetansehevende tiltak og hvordan de underviser for å heve lærerstudentenes PfDK.

publication details

Tittel Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene: Status og endringer over tid ved fem grunnskolelærerutdanninger i Norge (2019–2021)
KategoriArbeidsnotat
Cathrine Pedersen
Karl Solbue Vika
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0554-2
issn1894-8200