Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang

NIFU Innsikt 2022:4.

Forfattere: Silje Marie Svartefoss; Siri Brorstad Borlaug.

Hva menes med tverrfaglig forskning? Hvilken betydning har institusjonelle forhold for å legge til rette for og styrke den tverrfaglige forskningen?

detaljer

Tittel Tverrfaglig forskning – en litteraturgjennomgang
KategoriBRIEFS
Silje Marie Svartefoss
Siri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2022