Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren

NIFU Innsikt 2022:6.

Forfattere: Fride Flobakk-Sitter; Mari Elken.

En gjennomgang av sentrale strategidokumenter for universiteter og høyskoler i Norge viser at det er store variasjoner i hvilken grad lærestedene vektlegger og arbeider med bærekraftig omstilling. Selv om noen universiteter har utviklet egne handlingsplaner for bærekraft og miljø, henviser de fleste lærestedene til relativt generelle bærekraftstrategier og «grønne planer» uten betydelig substansielt innhold.

detaljer

Tittel Bærekraft og grønn omstilling i universitets- og høyskolesektoren
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligFride Flobakk-Sitter
Faglig ansvarligMari Elken
publikasjonsår2022