Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad

NIFU Innsikt 2022:5.

Forfattere: Helge Holtermann; Siv-Elisabeth Skjelbred; Vegard Sjurseike Wiborg; Andreas Østbø Fidjeland.

Overgangen fra utdanning til arbeidsmarked for nylig masterutdannede var i november 2021 klart lettere enn året før. Andelen som var arbeidsledig, undersysselsatt eller hadde en jobb som samsvarte dårlig med utdanningen, var den laveste observerte de siste ti årene. Likevel opplevde fortsatt én av tre nyutdannede minst én av disse formene for mistilpasning til arbeidslivet. De mistilpassede fikk i mindre grad utnyttet sine ferdigheter og var mindre tilfreds med jobben de hadde.

detaljer

Tittel Lettere overgang til arbeidslivet med fersk mastergrad
KategoriBRIEFS
Faglig ansvarligHelge Holtermann
Faglig ansvarligSiv-Elisabeth Skjelbred
Faglig ansvarligVegard Sjurseike Wiborg
Faglig ansvarligAndreas Østbø Fidjeland
publikasjonsår2022