Virkemiddelapparatet, stiavhengighet og grønn omstilling

NIFU Innsikt 2022:7.

Forfattere: Michael Spjelkavik Mark; Antje Klitkou.

Norge har ambisiøse forpliktelser i klimapolitikken; i henhold til Parisavtalen må utslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Til sammenligning klarte Norge å redusere utslippene med 4,5 prosent fra 1990 til 2021. Dessuten skal Norge være et lavutslippssamfunn innen 2050. I henhold til Klimaloven betyr det å redusere utslippene med 90–95 prosent sammenholdt med 1990-nivået.

publication details

Tittel Virkemiddelapparatet, stiavhengighet og grønn omstilling
KategoriBRIEFS
Michael Spjelkavik Mark
Antje Klitkou
publikasjonsår2022