Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2022

NIFU-rapport 2022:11.

Forfattere: Ann Cecilie Bergene; Karl Solbue Vika; Brit Lynnebakke; Inge Ramberg; Sabine Wollscheid.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. I spørringen gjennomført vår 2022 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt elleve ulike temaer. Rapporten er i første rekke en tabellrapport, hvor det i liten grad gjøres mer inngående analyser. Det er ikke skrevet noe samlet sammendrag for denne rapporten, men leseren henvises til oppsummeringene ved slutten av hvert kapittel.

detaljer

Tittel Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2022
KategoriRAPPORT
Ann Cecilie Bergene
Karl Solbue Vika
Brit Lynnebakke
Inge Ramberg
Sabine Wollscheid
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0560-3
issn1892-2597