La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitet

NIFU Arbeidsnotat 2022:4. 

Forfattere: Vera Schwach; Silje Marie Svartefoss; Henrik Karlstrøm; Fredrik Piro.

Dette notatet presenterer resultatet av en utviklingsoppgave under NIFUs statistikkavtale med Norges forskningsråd. NIFU har undersøkt omfanget av forskning og utviklingsarbeid (FoU) i statlige forvaltningsorganer, presisert til organer med et annet hovedmål enn FoU-virksomhet.

detaljer

Tittel La oss snakke om F, U og innovasjon i forvaltningen: Forskning og utviklingsarbeid i statlige organer med annen hovedaktivitet
KategoriArbeidsnotat
Vera Schwach
Silje Marie Svartefoss
Henrik Karlstrøm
Fredrik Niclas Piro
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0556-6
issn1894-8200