Framtidslaboratorium om kunstig intelligens

NIFU Innsikt 2022:8.

Forfattere: Lina Ingeborgrud; Per Koch; Silje Marie Svartefoss.

I dette notatet gir vi en kort oppsummering fra et halvdags fremtidslaboratorium om kunstig intelligens arrangert innenfor rammene av AFINO-senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Øvelsen ble gjennomført den 4. april 2022 i samarbeid mellom NIFU og Handelshøgskolen BI. Målet var å drøfte fremtidige muligheter og utfordringer som kan følge av bruk av kunstig intelligens i Norge og verden for øvrig. AI gir store muligheter for innovasjon på nesten alle samfunnsområder, men gir også utfordringer på områder som personlig frihet, demokrati, rettferdighet og sosial inkludering.

detaljer

Tittel Framtidslaboratorium om kunstig intelligens
KategoriBRIEFS
Lina Ingeborgrud
Per M. Koch
Silje Marie Svartefoss
publikasjonsår2022