Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene

NIFU Innsikt 2022:9.

Forfattere: Vegard Sjurseike Wiborg; Andreas Østbø Fidjeland; Thea Eide; Helge Holtermann; Siv-Elisabeth Skjelbred; Nicoline Frølich.

Et av målene med sammenslåingene av høyskoler og universiteter som fulgte av Strukturmeldingen i 2015, var å bedre utdanningskvaliteten. På tross av dette finner vi ingen tegn til at nyutdannede fra fusjonerte læresteder har blitt mer tilfredse med utdanningen. Tall fra Kandidatundersøkelsen viser snarere en midlertidig, marginal nedgang i tilfredshet sammenlignet med kandidater fra ikke-fusjonerte læresteder. Resultatene kan derfor tyde på at eventuelle positive gevinster av sammenslåinger for denne dimensjonen av utdanningskvalitet, kandidaters tilfredshet, lar vente på seg.

detaljer

Tittel Konsekvenser av strukturreformen: Tilfredshet blant kandidatene
KategoriBRIEFS
Vegard Sjurseike Wiborg
Andreas Østbø Fidjeland
Thea Eide
Helge Holtermann
Siv-Elisabeth Skjelbred
Nicoline Frølich
publikasjonsår2022