Partnerskap for felles læring? Betydningen av tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for lærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger

NIFU-rapport 2022:13. 

Forfattere: Vegard Sjurseike Wiborg; Lene Korseberg; Helge Holtermann

Denne rapporten undersøker hvilken betydning tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling har hatt for lærerutdanningene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UH-fakultetet) ved Universitetet i Stavanger. Vi undersøker også hvorvidt ordningen har hatt implikasjoner for forskningsaktiviteten ved fakultetet.

publication details

Tittel Partnerskap for felles læring? Betydningen av tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling for lærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger
KategoriRAPPORT
Vegard Sjurseike Wiborg
Lene Korseberg
Helge Holtermann
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0562-7
issn1892-2597