Vg3 fagopplæring i skole – av akseptabel kvalitet? Evaluering av tiltak rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020

NIFU-rapport 2022:16.

Forfattere: Håkon Høst og Jørgen Smedsrud.

Rapporten inngår i NIFUs evaluering av Utdanningsløftet 2020 i perioden 2020-2024. Dette er første delrapport om vg3 fagopplæring i skole for de uten læreplass, og den undersøker hvordan tiltaket for å heve kvaliteten på dette er iverksatt i fylkeskommunene i skoleåret 2021/2022.

detaljer

Tittel Vg3 fagopplæring i skole – av akseptabel kvalitet? Evaluering av tiltak rettet mot videregående opplæring i Utdanningsløftet 2020
KategoriRAPPORT
Håkon Høst
Jørgen Hammer Smedsrud
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0566-5
issn1892-2597