Evaluering av matriseorganiseringen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

NIFU-rapport 2022:19. 

Forfattere: Helge Holtermann; Lene Kirstine Korseberg; Thea Eide; Mari Elken.

Da Det helsevitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger ble opprettet i 2017 ble det organisert etter en matrisemodell. Samtidig vedtok universitetsstyret at organiseringen skulle evalueres innen fire år. På oppdrag fra Universitetet i Stavanger har NIFU gjennomført en forskningsbasert evaluering, der hensikten har vært å undersøke om den nåværende organiseringen er hensiktsmessig, samt hva som kan gjøres for at organiseringen ved fakultetet skal fungere bedre.

publication details

Tittel Evaluering av matriseorganiseringen ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger
KategoriRAPPORT
Helge Holtermann
Lene Korseberg
Thea Eide
Mari Elken
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0569-6
issn1892-2597