Studenters motiver for valg av studiested

NIFU Arbeidsnotat 2022:5.

Forfattere: Andreas Østbø Fidjeland; Elisabeth Hovdhaugen.

Dette notatet bruker eksisterende Studiebarometer-data, sammen med data fra Samordna opptak til å undersøke hvilke faktorer som er viktige for studenters valg av studieprogram og lærested. Dataene er fra 2013 og 2014, som er de to årene slike spørsmål ble stilt i Studiebarometeret.

publication details

Tittel Studenters motiver for valg av studiested
KategoriArbeidsnotat
Andreas Østbø Fidjeland
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0558-0
issn1894-8200