Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie

NIFU-rapport 2022:17.

Forfattere: Lone Wanderås Fossum; Ann Cecilie Bergene; Elisabeth Hovdhaugen.

Tematikken for denne rapporten er Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie, og er utarbeidet på oppdrag av Norsk Sykepleierforbund (NSF). Som en følge av arbeidet med RETHOS, de nye nasjonale retningslinjene for helse- og sosialfagutdanningene, ønsket NSF å få dokumentert hvordan læresteder som tilbyr sykepleierutdanning, har satt opp innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom praksissted og lærested, sett opp mot felles rammeplan og nasjonale retningslinjer.

publication details

Tittel Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie
KategoriRAPPORT
Lone Wanderås Fossum
Ann Cecilie Bergene
Elisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0567-2
issn1892-2597