Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering og publiseringspoeng: Analyser og simuleringer

NIFU Arbeidsnotat 2022:8.

Forfattere: Fredrik Niclas Piro; Dag W. Aksnes; Lynn P. Nygaard.

Dette arbeidsnotatet er en delrapport under NIFUs Balanse-prosjekt, finansiert over Norges forskningsråds Balanse-program

publication details

Tittel Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering og publiseringspoeng: Analyser og simuleringer
KategoriArbeidsnotat
Fredrik Niclas Piro
Dag W. Aksnes
Lynn Parker Nygaard
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0573-3
issn1894-8200