Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet: En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2022:20. 

Forfattere: Sabine Wollscheid; Ragnar Alne; Ann Cecilie Bergene; Henrik Karlstrøm; Lone Wanderås Fossum.

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har NIFU laget en kunnskapsoppsummering over nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering i arbeidslivet. Rapporten presenterer og oppsummerer inkluderte internasjonale kunnskapsoppsummeringer, nordiske primærstudier og identifiserer kunnskapshull. I tillegg gis en oversikt over forfatternes institusjonstilhørighet, dominerende forskningsfelt og publiseringskanaler, i tillegg til samforfatterskap og samsitering.

detaljer

Tittel Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet: En kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
Sabine Wollscheid
Ragnar Alne
Ann Cecilie Bergene
Henrik Karlstrøm
Lone Wanderås Fossum
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0570-2
issn1892-2597