Kartlegging av nordisk forskning på eksamen

NIFU-rapport 2022:18. 

Forfattere: Elisabeth Hovdhaugen; Fride Flobakk-Sitter; Sabine Wollscheid; Lone Wanderås Fossum; Lene Korseberg.

Tema for denne rapporten er sluttvurdering i de nordiske land. Rapporten er to-delt, der del 1 beskriver utdanningssystemet og vurderingssystemet i de fem nordiske land, i tillegg til å vise i hvilken grad sluttvurdering og karakterer brukes for opptak til høyere utdanning, mens del 2 er en systematisk kunnskapskartlegging om eksamen og sluttvurdering i de nordiske land.

publication details

Tittel Kartlegging av nordisk forskning på eksamen
KategoriRAPPORT
Elisabeth Hovdhaugen
Fride Flobakk-Sitter
Sabine Wollscheid
Lone Wanderås Fossum
Lene Korseberg
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0568-9
issn1892-2597