Evaluering av norm for lærertetthet: Sluttrapport

NIFU-rapport 2022:12. 

Forfattere: Cathrine Pedersen; Rune Borgan Reiling; Frida Felicia Vennerød-Diesen; Ragnar Alne; Asgeir Skålholt.

Denne sluttrapporten er, i likhet med fire tidligere delrapporter, utarbeidet som en del av prosjektet Evaluering av norm for lærertetthet. NIFU gjennomfører denne evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Evalueringen gir økt kunnskap om etterlevelse av regler om lærertetthet og kompetansekrav, hvordan kommuner og skoler forvalter ressurser i lys av normen og hvordan normen på virker læreres og elevers skolehverdag og elevenes resultater.

detaljer

Tittel Evaluering av norm for lærertetthet: Sluttrapport
KategoriRAPPORT
Cathrine Pedersen
Rune Borgan Reiling
Frida Felicia Vennerød-Diesen
Ragnar Alne
Asgeir Skålholt
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0561-0
issn1892-2597