Deltakerundersøkelsen for lærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud

NIFU-rapport 2022:23.

Forfattere: Tora Kjærnes Knutsen; Karl Solbue Vika; Cay Gjerustad; Ørjan Arnevig Samuelsen.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen for lærere 2022, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt. Lærernes svar sammenliknes også med barnehage- og yrkesfaglæreres svar på liknende undersøkelser.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for lærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud
KategoriRAPPORT
Tora Kjærnes Knutsen
Karl Solbue Vika
Cay Gjerustad
Ørjan Arnevig Samuelsen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0574-0
issn1892-2597