Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud

NIFU-rapport 2022:24.

Forfattere: Cathrine Pedersen; Karl Solbue Vika; Cay Gjerustad; Ørjan Arnevig Samulsen.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2022, en spørreundersøkelse rettet mot lærere som har tatt videreutdanning. Denne rapporten omhandler spesielt lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Yrkesfaglærerløftet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt. Yrkesfaglærernes svar sammenliknes også med barnehage- og øvrige læreres svar på liknende undersøkelser.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud
KategoriRAPPORT
Cathrine Pedersen
Karl Solbue Vika
Cay Gjerustad
Ørjan Arnevig Samuelsen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0575-7
issn1892-2597