Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud

NIFU-rapport 2022:25.

Forfattere: Ann Cecilie Bergene; Karl Solbue Vika; Ørjan Arnevig Samuelsen.

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra Deltakerundersøkelsen 2022, en spørreundersøkelse rettet mot barnehagelærere som har tatt videreutdanning. Hensikten er å undersøke barnehagelærernes opplevelse av kvalitet og utbytte av den videreutdanningen de har tatt. Barnehagelærernes svar sammenliknes også med læreres og yrkesfaglæreres svar på liknende undersøkelser.

detaljer

Tittel Deltakerundersøkelsen for barnehagelærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud
KategoriRAPPORT
Ann Cecilie Bergene
Karl Solbue Vika
Ørjan Arnevig Samuelsen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0576-4
issn1892-2597