«Gjør din plikt – krev din rett» – Kvalitetsreformen i bakspeilet

Forfatter(e): Elisabeth Hovdhaugen og Per Olaf Aamodt

Tidsskrift: Norsk pedagogisk tidsskrift

Sammendrag: Kvalitetsreformen var en omfattende reform av norsk høyere utdanning, der hovedmålet var at studentene skulle komme igjennom studiet uten forsinkelser og frafall. Slike problemer var særlig til stede i de løst organiserte universitetsstudiene, og nye og mer strukturerte studieopplegg skulle derfor innføres. I tillegg skulle studentene få tettere oppfølging og veiledning, med mål om økt studieintensitet. Cand.mag.-graden ved universitetsstudiene ble erstattet av en treårig bachelorgrad.
Målet med denne artikkelen er å belyse om Kvalitetsreformen har nådd sine mål om bedre studiegjennomføring og økt studieintensitet ved hjelp av offentlig tilgjengelig kvantitative indikatorer. Artikkelen tar sikte på å følge opp evalueringen av Kvalitetsreformen, med nyere data og belyse situasjonen 20 år etter at reformen ble innført.

publication details

Tittel «Gjør din plikt – krev din rett» – Kvalitetsreformen i bakspeilet
KategoriARTIKKEL
Elisabeth Hovdhaugen
Per Olaf Aamodt
publikasjonsår2022
issn0029-2052