Bruken av læringsutbyttebeskrivelser: En kunnskapsoppsummering

NIFU-rapport 2022:29.

Forfattere: Fride Flobakk-Sitter; Lone Wanderås Fossum.

NIFU har på vegne av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) laget en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering om bruken av læringsutbyttebeskrivelser i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Rapporten presenterer og oppsummerer inkluderte forskningsbidrag fra Norge.

publication details

Tittel Bruken av læringsutbyttebeskrivelser: En kunnskapsoppsummering
KategoriRAPPORT
Fride Flobakk-Sitter
Lone Wanderås Fossum
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0584-9
issn1892-2597