Utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon? Sluttrapport for evaluering av tilskuddsordninger for fleksible utdanningstilbud

NIFU-rapport 2022:28.

Forfattere: Lene Korseberg; Vegard Wiborg; Thea Eide; Dorothy Sutherland Olsen; Helge Holtermann.

Denne rapporten representerer andre og siste del av en større evaluering av tilskudd til fleksible utdanningstilbud. Hensikten med evalueringen har vært å vurdere hvorvidt to tilskuddsordninger – tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanningstilbud – har fungert etter hensikten. Den bygger videre på funnene presentert i evalueringens statusrapport, Fleksibilitet og valgfrihet i utdanningstilbud: Status for tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud og program for fleksible utdanninger høsten 2021 (Korseberg mfl., 2021), og bør derfor leses i sammenheng med denne.

publication details

Tittel Utdanning uavhengig av bosted og livssituasjon? Sluttrapport for evaluering av tilskuddsordninger for fleksible utdanningstilbud
KategoriRAPPORT
Lene Korseberg
Vegard Sjurseike Wiborg
Thea Eide
Dorothy Sutherland Olsen
Helge Holtermann
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0583-2
issn1892-2597