Tilgjengelighet av publiserte instrumenter for potensielle temaer i Elevundersøkelsen: Forstudie for Utdanningsdirektoratet

NIFU Arbeidsnotat 2022:3.

Forfattere: Stephan Daus; Tz-Shiuan Wang; Cathrine Pedersen.

Utdanningsdirektoratet ønsker å revidere Elevundersøkelsen. I denne prosessen har Utdanningsdirektoratet valgt ut temaer basert på juridisk hjemmel i opplæringsloven og læreplanen. Som et ledd i prosessen med revidering, har NIFU bistått med å identifisere hvilke temaer som egner seg, og ikke egner seg, for operasjonalisering i instrumenter som kan inngå i undersøkelsen, basert på teoretisk og psykometrisk litteratur. Arbeidsnotatet oppsummerer arbeidet som ble gjennomført av NIFU i april 2022. Over 100 relevante instrumenter er opplistet i vedlegg B.

publication details

Tittel Tilgjengelighet av publiserte instrumenter for potensielle temaer i Elevundersøkelsen: Forstudie for Utdanningsdirektoratet
KategoriArbeidsnotat
Stephan Daus
Tz-Shiuan Wang
Cathrine Pedersen
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0555-9
issn1894-8200