Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? Delrapport fra prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever

NIFU-rapport 2022:26.

Forfattere: Berit Lødding; Marianne Takvam Kindt; Gunhild Tveit Randen;
Brit Lynnebakke; Frida Felicia Vennerød-Diesen; Karl Solbue Vika og
Jens B. Grøgaard.

Prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet av NIFU i samarbeid med forskere ved Høgskolen i Innlandet, MultiLing ved Universitetet i Oslo samt Folkehelseinstituttet. Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap om nyankomne elevers opplæringssituasjon i grunnskolen og videregående opplæring.

publication details

Tittel Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid? Delrapport fra prosjektet Forskning på opplæringstilbud til nyankomne elever
KategoriRAPPORT
Berit Lødding
Marianne Takvam Kindt
Gunhild Tveit Randen
Brit Lynnebakke
Frida Felicia Vennerød-Diesen
Karl Solbue Vika
Jens Brandi Grøgaard
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0580-1
issn1892-2597