Konsekvenser av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet: En kunnskapsoversikt

NIFU-rapport 2022:27.

Forfattere: Sabine Wollscheid; Brit Lynnebakke; Ann Cecilie Bergene; Henrik Karlstrøm; Lone Wanderås Fossum.

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har NIFU laget en kunnskapsoversikt over nordisk og internasjonal forskning på betydningen av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet. Rapporten presenterer og oppsummerer nordisk forskning og identifiserer kunnskapshull. I tillegg gis en oversikt over forfatternes institusjonstilhørighet, dominerende forskningsfelt og publiseringskanaler, i tillegg til samforfatterskap og samsitering.

publication details

Tittel Konsekvenser av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet: En kunnskapsoversikt
KategoriRAPPORT
Sabine Wollscheid
Brit Lynnebakke
Ann Cecilie Bergene
Henrik Karlstrøm
Lone Wanderås Fossum
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0582-5
issn1892-2597