Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2022

NIFU-rapport 2022:30.

Forfattere: Ann Cecilie Bergene; Ørjan Arnevig Samuelsen; Magnus Eliasson Stubhaug; Karl Solbue Vika; Vegard Wiborg.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. I spørringen gjennomført høsten 2022 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt 12 ulike temaer.

publication details

Tittel Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere høsten 2022
KategoriRAPPORT
Ann Cecilie Bergene
Ørjan Arnevig Samuelsen
Magnus Eliasson Stubhaug
Karl Solbue Vika
Vegard Sjurseike Wiborg
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0585-6
issn1892-2597