Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse i forbindelse med evalueringen av fagfornyelsen

NIFU-rapport 2022:15.

Forfattere: Ann Cecilie Bergene; Karl Solbue Vika.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2021–2025 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Dette er en ekstra spørring om fagfornyelsen. I undersøkelsen inngår to respondentgrupper som er spurt om i alt seks ulike temaer.

publication details

Tittel Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse i forbindelse med evalueringen av fagfornyelsen
KategoriRAPPORT
Ann Cecilie Bergene
Karl Solbue Vika
publikasjonsår2022
isbn978-82-327-0565-8
issn1892-2597