NHOs kompetansebarometer 2022: En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2022

NIFU-rapport 2023:1.

Forfattere: Kristoffer Rørstad; Pål Børing; Espen Solberg

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av medlemsbedriftenes kompetansebehov. Kartleggingen ble gjennomført for første gang i 2014. I årets utgave inngår svar fra i alt 4 686 bedrifter som tilsvarer en svarandel på 25,4 prosent. I 2022 oppgir 65 prosent av bedriftene å ha et udekket kompetansebehov, hvorav 12 prosent sier at dette gjelder i stor grad. Sammenlignet med fjoråret, er dette ett prosentpoeng mindre, da rekordhøye 66 prosent av bedriftene oppga å ha et udekket kompetansebehov.

publication details

Tittel NHOs kompetansebarometer 2022: En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2022
KategoriRAPPORT
Kristoffer Rørstad
Pål Børing
Espen Solberg
publikasjonsår2023
isbn978-82-327-0587-0
issn1892-2597