Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Tilleggsnotat basert på registerdata for 2021/2022

NIFU Arbeidsnotat 2023:4.

Forfattere: Håkon Høst; Otto Sevaldson Lillebø; Asgeir Skålholt.

Dette notatet har undersøkt mulige virkninger av fire av tiltakene i Utdanningsløftet 2020 på deltakelsen i videregående opplæring. Notatet er basert på registerdata om utviklingen i antall elever over 20 år, med og uten rett, i videregående opplæring i 2020/21 og 2021/22. I tillegg bygger notatet på registerdata over antall elever i avgangskullet 2021/22 som ikke besto, men som fortsatte i opplæring høsten 2022, og til slutt tall for nye læreplasser i 2021 sammenlignet med tidligere år.

publication details

Tittel Evaluering av Utdanningsløftet 2020: Tilleggsnotat basert på registerdata for 2021/2022
KategoriArbeidsnotat
Håkon Høst
Otto Sevaldson Lillebø
Asgeir Skålholt
publikasjonsår2023
isbn978-82-327-0593-1
issn1894-8200