Kompetanse for grønn omstilling: En gjennomgang av forskningslitteratur og arbeidslivets kompetansebehov knyttet til miljø- og klimautfordringer

NIFU-rapport 2023:5.

Forfattere: Normann, Håkon Endresen; Steen, Markus; Mäkitie, Tuukka; Klitkou, Antje; Børing, Pål; Solberg, Espen; Lund, Henrik Brynthe; Wardeberg, Mari; Fossum, Lone Wanderås.

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kompetansebehovsutvalget. Den inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget for Kompetansebehovsutvalgets arbeid med kompetansebehov og grønn omstilling. Rapporten bygger på en litteraturgjennomgang, dokumentanalyser, intervjuer, spørreundersøkelse og registerdata.

publication details

Tittel Kompetanse for grønn omstilling: En gjennomgang av forskningslitteratur og arbeidslivets kompetansebehov knyttet til miljø- og klimautfordringer
KategoriRAPPORT
Håkon Endresen Normann
Markus Steen
Tuukka Mäkitie
Antje Klitkou
Pål Børing
Espen Solberg
Henrik Brynthe Lund
Mari Wardeberg
Lone Wanderås Fossum
publikasjonsår2023
isbn978-82-327-0598-6
issn1892-2597