Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene: Kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede i 2019 og 2020

NIFU-rapport 2023:3.

Forfattere: Ragnar Alne; Karl Solbue Vika; Håkon Høst.

Rapporten presenterer den femte kandidatundersøkelsen for fagskoleutdanning, gjennomført av NIFU. Den omfatter en spørreskjemaundersøkelse til de som fullførte en utdanning i 2019 og 2020, og i tillegg har vi analysert registerdata for årskullene 2010–20 gjennom registerdata.

publication details

Tittel Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene: Kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede i 2019 og 2020
KategoriRAPPORT
Ragnar Alne
Karl Solbue Vika
Håkon Høst
publikasjonsår2023
isbn978-82-327-0592-4
issn1892-2597