Fører frittstående skoler i videregående opplæring til sosial segregering?

NIFU arbeidsnotat 2006:35. Denne rapporten sammenligner frittstående og offentlige videregående skoler. Hovedspørsmålet i denne delrapporten er om frittstående skoler i Videregående Opplæring (VGO) i skoleåret 2004-2005 hadde en elevsammensetning som kan sies å være mer sosialt eksklusiv enn hva tilfelle var for offentlige skoler, slik at friskolene kan sies å medføre økt sosial segregering mellom skoler. De kriterier vi vil bruke på slik ”eksklusiv” sosial seleksjon er elevenes prestasjoner fra grunnskolen, og deretter først og fremst trekk ved deres familiebakgrunn som forbindes med økonomiske og kulturelle ulikheter (foreldres inntekt, utdanning, yrke og deres eventuelle innvandringsbakgrunn).

detaljer

Tittel Fører frittstående skoler i videregående opplæring til sosial segregering?
KategoriArbeidsnotat
Jon Lauglo
ForfatterHåvard Helland
publikasjonsår2006
issn1504-0887