Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet

NIFU-rapport 2008:34. Med dette legges det frem en evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet. FORNY-programmet er det viktigste virkemidlet i Norge for å stimulere til kommersialisering av forskningsresultater, og infrastrukturmidlene inngår i programmet med formål å bygge kultur og kompetanse for arbeid med kommersialisering og å utvikle systemer og rutiner for dette. Formålet med evalueringen har vært å avklare hvilken betydning infrastrukturmidlene har hatt, hvilket fremtidig behov det er for slike midler og å gi innspill til hvilken strategi FORNY bør følge i den fremtidige forvaltningen av midlene.

detaljer

Tittel Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
KategoriRAPPORT
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterMagnus Gulbrandsen
ForfatterEinar Rasmussen
ForfatterOlav R. Spilling
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-590-8
issn1504-1824