Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap

NIFU-rapport 2008:05. Denne rapporten har som siktemål å kartlegge og sammenligne kommersialiseringssystemer i de tre norske universitetsbyene Oslo, Trondheim og Tromsø. Felles for de ulike tilnærmingene til innovasjonssystemer og kommersialiseringsprosesser i litteraturen er at kommersialiseringssystemer knyttes til systemets aktører, de ulike formene for relasjoner og samhandlingsformer mellom dem og hvordan disse i sum danner et system.

detaljer

Tittel Lokale systemer for kommersialisering av forskningsbasert kunnskap
KategoriRAPPORT
ForfatterTor Borgar Hansen
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-560-1
issn1504-1824