Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk

NIFU STEP-rapport 2008:20. Denne rapporten tar for seg en del sentrale utviklingstrekk ved fag- og yrkesopplæringen (VET) i Norge. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet som ønsket en bakgrunn for sin egen rapportering på dette området til Cedefop. NIFU STEP-rapporten omfatter blant annet temaer som hvordan læreplasstilgangen utvikler seg i spenningsforholdet mellom utdanningspolitikk og økonomiske konjunkturer, utviklingen i ungdoms og voksnes tilgang til fag- og yrkesopplæring, og endringer i styringen av VET. I tillegg til å oppsummere eksisterende kunnskap på ulike felt, bidrar rapporten også med ny kunnskap på viktige områder. Ikke overraskende har arbeidet med rapporten også avdekket store, udekkede kunnskapsbehov innenfor dette sentrale området av videregående opplæring i Norge.

detaljer

Tittel Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk
Kategori RAPPORT
RedaktørHåkon Høst
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-576-2
issn1504-1824