Små ressurser – store utfordringer: Evaluering av MABIT-programmet

NIFU STEP-rapport 2008:02. Med dette legges det frem en evaluering av MABIT-programmet – Marin biotekno-logi i Nord-Norge. Programmets overordnede formål er å bidra til økt verdiskaping og industriell nyskaping innen marin bioteknologi i Nord-Norge, og evalueringens for-mål har dels vært å vurdere i hvilken grad programmet har oppnådd sine mål, og å diskutere grunnlaget for å videreføre programmet.

detaljer

Tittel Små ressurser - store utfordringer: Evaluering av MABIT-programmet
KategoriRAPPORT
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterLene Foss
ForfatterOlav R. Spilling
publikasjonsår2008
isbn978-82-7218-557-1
issn1504-1824