Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport

Forskningsrådet sluttrapport 2006. Denne rapporten er den siste rapporten fra evalueringen av Kvalitetsreformen, og har til hensikt å oppsummere de viktigste resultatene. I 10 delrapporter er de mer detaljerte resultatene og analysene presentert. Noen av resultater er her offentliggjort for første gang, for eksempel gjennom delrapporter som ble publisert gjennom 2006, og hovedresultater har vært presentert på en rekke seminarer og konferanser underveis.

detaljer

Tittel Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport
KategoriRAPPORT
ForfatterSvein Michelsen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2006