Norske medisinstudenter i utlandet – bakgrunn, studieinnsats og tilfredshet

Medisinstudiet har vært et lukket studium i Norge siden 1940, og begrensningen i antall studieplasser har ført til at mange nordmenn har reist til utlandet for å kunne realisere sine ambisjoner om å studere medisin. Omtrent hver tredje norske lege har hele, eller deler av, sin medisinske utdanning fra utlandet (Legekårsundersøkelsen, upubliserte data) (1). Som figur 1 viser, har andelen som har studert i utlandet har variert. En topp ble nådd i slutten av 1960-årene, da opp mot halvparten av alle medisinske kandidater ble utdannet i utlandet (2). I 1970- og 1980-årene avtok studentstrømmen til utlandet, men i 1990-årene har det igjen skjedd en sterk økning. Antallet er mer enn femdoblet siden 1990, og sommeren 2000 var 1 658 personer registrert som medisinstudenter i utlandet (3). Noe av økningen skyldes at norske myndigheter siden 1997 har kjøpt ca. 60 studieplasser i utlandet per år. Veksten i 1990-årene har særlig skjedd i Øst-Europa, som en følge av at disse landene har bygd opp engelskspråklige programmer og at geografiske avgrensinger i Lånekassens forskrifter er opphevet (4). Men også skandinaviske land, De britiske øyer og Australia har hatt en markant økning.

detaljer

Tittel Norske medisinstudenter i utlandet - bakgrunn, studieinnsats og tilfredshet
KategoriARTIKKEL
ForfatterOlaf Gjerløw Aasland
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2001
issn0029-2001