Norske medisinstudenter i utlandet – karriereplaner, personlighet, røyking og alkoholbruk

Medisin har vært et lukket studium i Norge siden 1940, og et betydelig antall nordmenn har siden den tid valgt å ta sin medisinske utdanning i utlandet. Mer enn 30 % av norske leger har tatt hele, eller deler av, sin medisinske utdanning i utlandet (Legekårsundersøkelsen, upubliserte data) (1). I begynnelsen av 1970-årene var det omtrent like mange medisinske kandidater som ble uteksaminert i utlandet som i Norge (2). Senere sank andelen, men i 1990-årene skjedde det igjen en markant økning. Mens det var 305 personer som studerte medisin i utlandet i 1990 (Lånekassen, personlig meddelelse), er antallet vokst til 1 658 i år 2000 (3). Tyskland var i lang tid det land flest nordmenn valgte å reise til. De senere år har økningen vært sterkest i nye studieland som Ungarn og Polen. Til sammen studerer nå 647 nordmenn i disse to landene (3).

detaljer

Tittel Norske medisinstudenter i utlandet - karriereplaner, personlighet, røyking og alkoholbruk
KategoriARTIKKEL
ForfatterOlaf Gjerløw Aasland
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2001
issn0029-2001