Education and Training of 15-20 years-olds in Norway

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Education and Training of 15-20 years-olds in Norway
KategoriARTIKKEL
ForfatterHåvard Helland
ForfatterBerit Lødding
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNina Sandberg
ForfatterPetter Aasen
publikasjonsår2008