Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet : endringer fra 1994 til 2008

I hele Europa var arbeid for ungdom under 20 år et mer eller mindre avskrevet alternativ på midten av 1990-tallet. I Norge var ungdom i denne alderen i ferd med å bli et marginalt innslag både i ufaglært arbeid og i lærlingforhold. Artikkelen undersøker den videre utviklingen i Norge ved å sammenligne registerdata for sysselsetting og lærekontrakter i 2008 med data fra 1994. Disse viser at nedgangstrenden har snudd, og at det etter 1994 har skjedd en kraftig økning av ungdom i alderen 17–19 med sysselsetting som hovedaktivitet. Hoveddelen av disse er lærlinger, men i bransjer der lærlingordningen står svakt ansettes det fortsatt et betydelig antall ufaglærte ungdommer i denne aldersgruppen.

detaljer

Tittel Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet : endringer fra 1994 til 2008
KategoriARTIKKEL
ForfatterHåkon Høst
ForfatterSvein Michelsen
publikasjonsår2010
issn1504-8004