Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i utlandet og i Norge

Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i utlandet. Mange nordmenn velger å ta legeutdanning i utlandet, særlig i Øst-Europa. De fleste utenlandsmedisinerne vender tilbake til Norge, og en interessant problemstilling knyttet til dette er om de blir like gode leger som de som utdannes i Norge. I denne artikkelen undersøker vi om utenlandsmedisinernes selvvurderte ferdigheter skiller seg fra ferdighetene til dem som har tatt medisinstudiet i Norge. Datagrunnlaget er en spørreskjemaundersøkelse blant relativt ferske norske leger, der det blant annet ble spurt om selvvurdert kompetanse i klinisk kommunikasjon og kliniske ferdigheter.

detaljer

Tittel Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i utlandet og i Norge
KategoriARTIKKEL
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterOlaf Gjerløw Aasland
publikasjonsår2010
issn1504-8004