Samspill om kunst i offentlig rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2000

NIFU-rapport 2010:19. På oppdrag fra institusjonen Kunst i offentlige rom (KORO) har NIFU STEP gjennomført en evaluering av Innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg, som i dag utgjør en av fire kunstordninger innenfor KORO. Formålet med evalueringen er for det første å kartlegge erfaringer med organisering og gjennomføring av ordningen i perioden 1997-2007 i forhold til intensjon, måloppfyllelse og resultater. For det andre å belyse ordningens kvaliteter, utfordringer og utviklingspotensial. De fire hovedperspektivene i rapporten er: administrasjon og organisering, ressursbruk, hvordan kunsten fungerer i sine respektive bygg, samt samspillet mellom KORO, konsulenter (kunstnere i komitéene), kunstnere (som har fått kunstoppdrag) og brukere.

detaljer

Tittel Samspill om kunst i offentlig rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2000
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterJørgen Lund
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-703-2
issn1504-1824